Mobi
+
adjektiv [²Ad:jekti:v] subst.
(adjektiv, adjektivet, adjektiv, adjektiven)
en ordklass som anger egenskap (t ex "liten, röd, glad")
mbiem/ër-ri
(pjesë e ligjëratës që tregon një tipar (p.sh. "vogël (i,e), kuq (i), kuqe (e), gëzuar (i,e)"))