Mobi
+
addition [adi$O:n] subst.
(addition, additionen, additioner)
sammanräkning, hopräkning
mbledhje