Mobi
+
ackord [akÅ:r+d] subst.
(ackord, ackordet, ackord, ackorden, ackords|arbetet, ackords|lönen)
lön som bygger på att man utför en viss mängd arbete för en viss betalning; betinglön, stycklön
maakor, drrëveshje
(pagë me copë, pagë që mbështetet në një pagesë të caktuar për një sasi të caktuar pune)
Motsatser: tidlön
Exempel
  • arbeta på ackordpunoj me akord, punoj me normë
  • rakt ackordakord i pastër
Sammansättningar
  • ackords|arbete ackords|arbetetpunë me akord
  • ackords|lön ackords|lönenpagë sipas sasisë së prodhimit dhe punës së kryer
  • blandackordakord i përzier
hets [het:s] subst.
(hets, hetsen)
intensiv brådska
nxitim
(ngutje)
Exempel
  • hets och stressnxitim dhe ngarkesë psikike, tension, stres
Sammansättningar
  • ackordshetsngarkesë psikike (stres) për shkak të punës me akord
  • trafikhetsstres nga trafiku