Mobi
+
ackompanjerar [akåmpanjE:rar] verb
(ackompanjerar, ackompanjerade, ackompanjerat, ackompanjera, ackompanjemanget)
spela t ex piano till (en solostämma etc); följas av
<A ackompanjerar B; x ackompanjerar y>
shoqëroj ("në kuptimin e përgjithshëm "dëgjohen njëkohësisht"")
(shoqëroj p.sh. me piano (një solist); shoqërohem nga)
Avledningar
  • ackompanjemang ackompanjemangetshoqërim muzikor, përcjellje muzikore