Mobi
+
accis [aksI:s] subst.
(accis, accisen, acciser)
skatt på tillverkning eller försäljning av en vara t ex omsättningsskatt, sprit- och tobaksskatt, energiskatt m fl
aksizë
(taksë fabrikimi ose shitjeje e një malli, si p.sh. taksë mbi vlerën e shtuar, taksë për pijet alkoolike e duhanin, taksë për energjinë elektrike etj.)