Mobi
+
accentuerar [aksentuE:rar] verb
(accentuerar, accentuerade, accentuerat, accentuera)
lägga accenten på
<A accentuerar x>
theksoj ("edhe fig. "evidentoj, nënvizoj, vë në dukje"")
(vë theksin mbi)
Exempel
  • motsättningen mellan länderna har accentueratskontradiktat mes shteteve janë theksuar
Avledningar
  • accentueringtë theksuarit, të vënët në dukje