Mobi
+
accent [aksEn:t] subst.
(accent, accenten, accenter)
betoning (av ett ord el. en del av ett ord), tonvikt
theksi
((i fjalës) aksent)
Exempel
  • accenten ligger på första stavelsentheksi bie në rrokjen e parë
accent [aksEn:t] subst.
(accent, accenten, accenter)
främmande sätt att tala, brytning
theks
(shqiptim me theks, aksent)
Exempel
  • hon talar utan accentajo flet pa theks (aksent)