Mobi
+
abstraktion [abstrak$O:n] subst.
(abstraktion, abstraktionen, abstraktioner)
det att abstrahera
abstraksion
(abstraktim, veçim)
Sammansättningar
  • abstraktions|förmågaaftësi për të abstraktuar
  • abstraktions|nivåniveli i abstraktimit