Mobi
+
abstinens [abstinEn:s] subst.
(abstinens, abstinensen)
avhållsamhet (från alkohol, narkotika etc)
abstinens
(çrregullim në funksionimin e organizmit, që vjen si pasojë e ndërprerjes së menjëhershme të substancave narkotike ose alkoolit tek personat, të cilët i kanë përdorur ato për një kohë të gjatë)
Sammansättningar
  • abstinens|besvärshqetësime të abstinencës