Mobi
+
absolut [absolU:t] adj.
(absolut, absolut, absoluta)
fullständig, fullkomlig
absolut, -e
(plotë (i,e), pakufizuar (i,e))
Exempel
  • absolut majoritetshumicë dërrmuese, shumicë absolute