Mobi
+
aber [A:ber] subst.
(aber, aber)
(oväntat) hinder
pengesë e papritur
(telash)
Exempel
  • ett litet abernjë pengesë e vogël, një telash