Mobi
+
abdikerar [abdikE:rar] verb
(abdikerar, abdikerade, abdikerat, abdikera)
avgår
<A abdikerar>
abdikoj ("për mbretin etj.")
(jap dorëheqje, heq dorë nga)
Avledningar
  • abdikationabdikim, dorëheqjen, heqje dorë
  • abdikeringtë abdikuarit, të hequrit dorë nga (froni)