Mobi
+
Social|styrelsen [²sosiA:lsty:relsen] namn
(Social|styrelsen)
central myndighet för sociala, hälso- och sjukvårds- och läkemedelsfrågor
Enti Kombëtar për Shëndetin dhe Mirëqenien