Mobi
+
SOU [eso:U:] förk.
(SOU)
Statens offentliga utredningar
(Raportet Publike Qeveritare të Suedisë)