Mobi
+
S-märke [²Es:mär:ke] subst.
(S-märke, S-märket, S-märken, S-märkena)
nationalitetsmärke för bilar som är registrerade i Sverige
shenja S
(shenjëz kombëtare për vetura të regjistruara në Suedi)
S-märke [²Es:mär:ke] subst.
(S-märke, S-märket, S-märken, S-märkena)
kontrollmärke på elektriska artiklar
shenjëza S
(shenjëz kontrolli për artikujt elektrikë)
Extra