Mobi
+
Arbetsdomstolen [²Ar:be:tsdom:sto:len] namn
dom|stol [²dOm:sto:l] subst.
(dom|stol, domstolen, domstolar, domstols|förhandlingen)
myndighet som dömer i rättsfall
gjykatë
(trup gjykues)
Exempel
  • pröva inför domstolprovoj para trupit gjykues
  • Högsta domstolenGjykatë e Lartë
Sammansättningar
  • ArbetsdomstolenGjykatë e Punës
  • domstols|förhandling domstols|förhandlingenproces gjyqësor