Mobi
+
Allmänna arvsfonden [²Al:men:a ²Ar:vsfån:den] namn
(Allmänna arvsfonden)
fond som får ta emot arv om en avliden person saknar efterlevande med arvsrätt enligt svensk lag
Fondi i Përgjithshëm i Trashëgimisë
(fond, që krijohet duke grumbulluar pasurinë trashëgimore të një personi që vdes, i cili, nga ana e vet, sipas ligjit suedez, nuk lë pasardhës me të drejtë trashëgimie)