Mobi
+
AMU-center [²A:musen:ter] subst.
(AMU-center, AMU-centret, AMU-centrer)
skola där man ordnar arbetsmarknadsutbildning
(Qendra e Kualifikimit Profesional të Tregut të Punës, ent shkollor ku organizohen kurse për nevojat e tregut të punës)