Mobi
+
AGB [a:ge:bE:] förk.
(AGB)
avgångsbidrag
(shtrëngim i artë duarsh, shpërblim shtesë për punëtorët e pushuar nga puna)