Mobi
+
ADB [a:de:bE:] förk.
(ADB)
automatisk databehandling
(përpunimi automatik i të dhënave në kompjuter)