Mobi
+
slaf [sla:f] subst.
(slaf, slafen, slafar)
sovplats
shtrat
(vend për të fjetur)
Sammansättningar
  • överslafshtrati i sipërm