Mobi
+
överansträngning [²Ö:veran:stre@:ni@] subst.
(överansträngning, överansträngningen)
alltför hård (psykisk) ansträngning; stress
mbingarkesë
((shpirtërore), stërmundim (shpirtëror), ngarkesë e tepërt (psikike), stres)
ansträngning [²An:stre@:ni@] subst.
(ansträngning, ansträngningen, ansträngningar)
hårt arbete; strävan, anspänning
përpjekje
(mund)
Exempel
  • med gemensamma ansträngningarme përpjekje të përbashkëta
  • göra stora ansträngningar (för) att spara energibëj përpjekje të mëdha për të kursyer energjinë
Sammansättningar
  • kraftansträngningpërpjekje e madhe
  • överansträngningstërmundim