Mobi
+
anal|öppning [²anA:löp:ni@] subst.
(anal|öppning, analöppningen, analöppningar)
ändtarmsöppning
rektum, anus
(dalja e pasme e zorrës së trashë)
öppning [²Öp:ni@] subst.
(öppning, öppningen, öppningar)
det som är öppet, hål, lucka
vrimë
(birë)
Sammansättningar
  • dörröppningvrimë e derës
öppning [²Öp:ni@] subst.
(öppning, öppningen, öppningar, öppnings|erbjudandet)
inledning av verksamhet
hapje
(nisje, fillim)
Sammansättningar
  • öppnings|erbjudande öppnings|erbjudandetftesë me rast hapjeje p. sh. të një shitoreje