Mobi
+
öppning [²Öp:ni@] subst.
(öppning, öppningen, öppningar)
det som är öppet, hål, lucka
vrimë
(birë)
Sammansättningar
  • dörröppningvrimë e derës
öppning [²Öp:ni@] subst.
(öppning, öppningen, öppningar, öppnings|erbjudandet)
inledning av verksamhet
hapje
(nisje, fillim)
Sammansättningar
  • öppnings|erbjudande öppnings|erbjudandetftesë me rast hapjeje p. sh. të një shitoreje
anal|öppning [²anA:löp:ni@] subst.
(anal|öppning, analöppningen, analöppningar)
ändtarmsöppning
rektum, anus
(dalja e pasme e zorrës së trashë)
dörr [dör:] subst.
(dörr, dörren, dörrar, dörr|mattan, dörr|öppningen)
ingång i en byggnad
derë
(hyrje në një ndërtesë)
Exempel
  • hon stod i dörren och tog emot ossajo qëndronte pranë derës dhe na priti
  • katten smet in genom dörrenmacja u fut përmes derës
Sammansättningar
  • dörr|matta dörr|mattanqilim para dere (për të fshirë këpucët)
  • dörr|öppning dörr|öppningenhapësirë e derës