Mobi
+
springa [²sprI@:a] subst.
(springa, springan, springor)
långsmal öppning, spricka
plasaritje
(çarë (e))
Sammansättningar
  • fönsterspringahapësirë e dritares, dritare
  • ögonspringaaperturë e objektivit të kameras, hapësirë e syrit