Mobi
+
användning [²An:ven:dni@] subst.
(användning, användningen, användningar)
bruk, nytta
përdorim
Exempel
  • ökad användning av returpapperpërdorimi në rritje e letrës së vjetër (së riciklueshme)
  • få användning för sin utbildningi hyn në punë shkolla që ka ndjekur
  • cykeln börjar komma till användning igenbiçikleta po fillon të përdoret përsëri
Avledningar
  • återanvändningrishfrytëzim; ripërdorim
återanvänder [²Å:teran:ven:der] verb
(återanvänder, återanvände, återanvänt, återanvänd, återanvända)
använda (förbrukningsmaterial) på nytt
rishfrytëzoj, riqarkulloj
Exempel
  • genom källsortering kan avfallet återanvändasseleksionimi i mbeturinave mundëson rishfrytëzimin e tyre
Avledningar
  • återanvändningripërdorim, riciklim