Mobi
+
ångest [Å@:est] subst.
(ångest, ångesten)
känsla av stark oro el. fruktan
ankth
(frikë, ndjenjë e fortë)
Exempel
  • hon greps av ångest och oro inför framtidenatë e kapi ankthi dhe shqetësimi për të ardhmen
Sammansättningar
  • ångest|fylldplot ankth
skrik [skri:k] subst.
(skrik, skriket, skrik, skriken)
högt oartikulerat röstljud
klithmë
(britmë, sokëllimë)
Exempel
  • ett gällt skriknjë britmë therëse
Uttryck
  • sista skriket ("senaste modet")(i,e) modës së fundit
Sammansättningar
  • ångestskrikbritmë ankthi, klithmë dëshpërimi (dhembjeje)