Mobi
+
à [a] prep.
(à)
till ett pris av
nga ("vetëm në shprehjet numerike (x para)")
Exempel
  • två koppar kaffe à 8 kronor (styck)dy filxhana kafe nga 8 korona
à [a] prep.
(à)
till
a, deri në ("në shprehjet numerike")
Exempel
  • 2 à 3 meterdy deri në tre metra, dy a tre metra