Mobi
+
à la carte [alakAr+t:] adv.
(à la carte)
efter den fasta matsedeln
sipas menusë së përcaktuar ("(fr.)")
(sipas listës së gjellëve)
Motsatser: dagens rätt
Exempel
  • äta à la carteha sipas menusë (në restorant)